Poprawa konkurencyjności firmy Wolfglas na rynku lokalnym w obszarze działania LGD
Poprawa konkurencyjności firmy Wolfglas
 
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pt."Poprawa konkurencyjności firmy Wolfglas na rynku lokalnym w obszarze działania LGD – Lider Pojezierza poprzez wprowadzenie półautomatycznej linii do produkcji szyb zespolonych o skomplikowanych kształtach"
Mająca na celu: rozszerzenie zakresu usług, poprzez wprowadzenie innowacyjnej usługi polegającej na wytworzeniu produktu - szyby zespolonej oraz zwiększenie zatrudnienia poprzez stworzenie nowych trzech miejsc pracy, oraz utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia.
Jest dofinansowana z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Zapytanie ofertowe na zakup półautomatycznej linii do produkcji szyb zespolonych o skomplikowanych kształtach wraz z urządzeniami pomocniczymi

W związku z planowaną realizacją przez Zamawiającego
pt. "Poprawa konkurencyjności firmy Wolfglas na rynku lokalnym w obszarze działania LGD – Lider Pojezierza poprzez wprowadzenie półautomatycznej linii do produkcji szyb zespolonych o skomplikowanych kształtach" dofinansowanej z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na niniejsze zapytanie ofertowe zawarte w załączniku.

Załącznik: Zapytanie ofertowe PROW z dnia 29.06.2017

Załącznik nr 1 do ZO

Załącznik nr 2 do ZO

Załącznik nr 3 do ZO

Załącznik nr 4 do ZO

Informuję również, że treść oferty zamówienia jest dostępna na:
1. Na stronie internetowej: https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl pod numerem 64/29/06/2017
2. Na stronie internetowej Zamawiającego: www.wolfglas.pl
3. W siedzibie Zamawiającego: 74-400 Dębno, Pługowa 27

Informacja z przebiegu postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy

Dzień dobry,
Bardzo dziękuję za złożoną ofertę, w załączeniu przesyłam informację z przebiegu postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania.
Informuję również, że Zapytanie ofertowe oraz informacje zostały upublicznione:

Załącznik: Informacja o wyborze wykonawcy

Informuję również, że treść oferty zamówienia jest dostępna na:
1. Na stronie internetowej ARiMR: https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl pod numerem 64/29/06/2017
2. Na stronie internetowej Zamawiającego: www.wolfglas.pl
3. W siedzibie Zamawiającego: 74-400 Dębno, Pługowa 27
Z poważaniem
Milena Wilczyńska