POLITYKA COOKIES

Pliki cookies - co to jest?
Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu, na którym przeglądane są strony internetowe. Pozwalają one zapamiętać informacje przesyłane pomiędzy stroną WWW a przeglądarką. Odpowiednio skonfigurowane pliki cookies są bezpieczne i pozwalają na odczyt informacji tylko przez serwer, który je utworzył.

Dlaczego korzystamy z plików cookies?
Dzięki plikom cookies użytkownik może dostosować przeglądane strony do swoich potrzeb. Cookies umożliwiają odróżnienie osób odwiedzających stronę i wyświetlenie treści przeznaczonych dla konkretnych użytkowników. Zapamiętywanie informacji przesyłanych w plikach cookies nie jest w żaden sposób związane z gromadzeniem danych osobowych czy zapisywaniem innych poufnych informacji.

Z jakich plików cookies może korzystać nasz serwis?
W ramach serwisu możliwe jest wykorzystywanie trzech rodzajów cookies. Cookies sesji (cookies tymczasowe) to pliki generowane podczas przeglądania stron serwisu, przechowywane do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Bez nich niektóre aplikacje lub funkcjonalności mogą nie działać poprawnie. Cookies trwałe podczas odwiedzin strony zostają zapisane na urządzeniu, dzięki czemu przy kolejnej wizycie użytkownik może zostać rozpoznany, a jego preferencje zapamiętane. Cookies podmiotów zewnętrznych umożliwiają natomiast optymalizację komunikacji marketingowej, zliczanie ruchu użytkowników na stronie oraz personalizowanie treści (np. reklamowych) pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

Jak modyfikować ustawienia cookies?
Mechanizm zapisywania i wysyłania plików cookies zależny jest od konfiguracji przeglądarki zainstalowanej na wykorzystywanym do przeglądania Internetu urządzeniu. Automatyczną obsługę cookies można zablokować w ustawieniach każdej przeglądarki, jednak może to spowodować ograniczenia związane z korzystaniem z danej strony internetowej.

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

 • Zasady produkcji i dostaw szkła oraz świadczenia usług przez firmę Zakład Szklarski Wolfglas Milena Wilczyńska z siedzibą w Dębnie.

  ZAMÓWIENIA:

  • 1. Zamówienia należy składać wyłącznie w formie pisemnej powołując się na numer umowy luba cennik na adres email: wolfglas@onet.eu
  • 2. Zamówienie jest uważane za "do realizacji" z chwilą zaksięgowania na naszym koncie przedpłaty w wysokości 50% wartości zamówienia brutto
  • 3. Zamawiający odpowiada za właściwy dobór szkła ze względu na obciążenia występujące w miejscu jego zastosowania.
  • 4. Wstępna wycena wraz ze szkicem nie stanowi oferty handlowej.
 • JAKOŚĆ:

  • 5. Produkowane szkło spełnia wymogi określone w normach:
   a) PN EN ISO 12543 1-6 – szkło warstwowe
   b) PN EN 12600 – szkło bezpieczne
   c) PN EN 12150 – szkło hartowane
  • 6. Wszelkie odstępstwa od postanowień w/w norm wymagają dodatkowych ustaleń potwierdzonych na piśmie przez pracownika Zakładu Szklarskiego Wolfglas.
  • 7. Zakład Szklarski Wolfglas nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe podczas usługowego cięcia, hartowania, gięcia, szlifowania, fazowania lub laminacji szkła powierzonego.
 • TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

  • 8. Obowiązują następujące terminy produkcji:
   - dla szkła określonego w cenniku do 100m2 – 15 dni roboczych od daty uznania rachunku bankowego kwotą przedpłaty
   - dla szkła innego niż opisane w cenniku lub zamówień powyżej 100m2 – harmonogram produkcji będzie ustalany indywidualnie.
  • 9. Zmiany wprowadzane przez Kupującego po uznaniu rachunku bankowego kwotą przedpłaty dotyczące : wymiarów, rodzajów lub ilości szkła wymagają pisemnego potwierdzenia terminu wykonania zamówienia oraz kosztów wykonania.
 • ROZLICZENIA:

  • 10. W cenie szkła nie zostały uwzględnione koszty opakowań , ubezpieczenia i transportu
  • 11. Przedpłata w wysokości 50% wartości zamówienia brutto, pozostała część należności przy odbiorze.
  • 12. Podane ceny w cenniku są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT.
  • 13. Datą zapłaty za zakupiony towar jest data uznania rachunku bankowego wskazanego na fakturze lub w umowie.
  • 14. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić za towar zgodnie z warunkami określonymi na fakturze lub w umowie, przy czym żadne odliczenia lub potrącenia nie są dozwolone.
  • 15. Brak zapłaty w terminie wymagalności powoduje automatycznie i bez jakiegokolwiek uprzedniego zawiadomienia obowiązek zapłaty przez Zamawiającego odsetek ustawowych.
 • DOSTAWY:

  • 16. Jeżeli "Potwierdzenie zamówienia" lub faktura nie stanowią inaczej materiały służące do opakowania szkła pozostają własnością Zamawiającego.
  • 17. Transport – każdorazowo, w "Potwierdzeniu zamówienia" Zamawiającemu zostanie zaproponowana opcja i koszt pakowania i transportu zamówionego szkła.
 • GWARANCJE I REKLAMACJE:

  • 18. Zakład Szklarski Wolfglas z siedzibą w Dębnie udziela gwarancji na produkowane wyroby na okres 12 miesięcy. Za datę sprzedaży uznaje się dzień, w którym dokonano odbioru jakościowego i ilościowego, a fakt ten został odnotowany w dokumencie dostawy.
  • 19. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub wad w dostarczanych szybach prosimy o niezwłoczne przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.
  • 20. Zamawiający traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwego składowania, montażu, użytkowania lub konserwacji/czyszczenia szyb.
 • POZOSTAŁE:

  • 21. Oferty ważne są przez 30 dni , po upływie tego okresu zastrzegamy sobie prawo do korekty warunków handlowych lub cen. Cennik obowiązuje do czasu wprowadzenia kolejnej wersji.
  • 22. Wszelkie odstępstwa od niniejszych postanowień wymagają pisemnego potwierdzenia przez pracownika Zakładu Szklarskie Wolfglas.
WŁAŚCICIEL FIRMY: Milena Wilczyńska